Data Studio

Latest on Data Studio

Data Studio’da GSC Kelime Datasını Kategorilere Bölme İşlemi

Photo of author

By Şuayip Can Ormanyaran

Google Search Console üzerinde organik trafiğin hangi kelimelerden geldiğini görebiliyoruz, aynı veriyi Data Studio’ya aktarıp güzel dashboard’lar oluşturabiliyoruz. Peki kategorilere ayırıp daha detaylı inceleme yapıyor ...